مناطق تحت پوشش مال سنتر

در حال حاضر ارسال کالا های سوپر مارکتی فقط در شهر کرمانشاه و مناطق (کسرا ، فردوسی ، شهرفرنگ ، دلگشا ، سراب) صورت می گیرد
و بزودی در تمامی مناطق...