در فروشگاه اینترنتی مال سنتر بازه ی ارسال کالا های سوپرمارکتی در زمان های اعلام شده دو ساعته می باشد، به این صورت که اگر مشترکی بازه ی زمانی 9:00 تا 11:00 را برای سفارش خود انتخاب کرده باشد، خرید خود را در آن بازه ی زمانی تحویل می گیرد و این مورد کمک می کند که شما با برنامه ریزی بهتری خرید خود را انجام دهید.